1ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ pclab
Αρχή>Πληροφορικής
 • Περιγραφή
 • Εργαστήρια
 • Προοπτικές
 • Εκπαιδευτικό υλικό

ειδικότητα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διδακτικοί στόχοι

Με τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές στη Β τάξη του τομέα Πληροφορικής και τα μαθήματα της Γ τάξης της ειδικότητας της Υποστήριξης Συστημάτων Εφαρμογών και δικτύων θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις ώστε:

να συναρμολογούν, να συντηρούν και να αναβαθμίζουν υπολογιστές.

να διαχειρίζονται και να συντηρούν ένα τοπικό δίκτυο

να επεξεργάζονται πολυμεσιμό υλικό

να δημιουργούν και να συντηρουν ιστοσελίδες και εφαρμογές διαδικτύου

να δημιουργούν και να συντηρούν λογισμικές εφαρμογές

να συντηρούν βάσεις δεδομένων

 

Πρόγραμμα σπουδών

Β Τάξη (τομέας Πληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ώρες/εβδ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

2Θ+1Ε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι

3Θ+1Ε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

18

 

Γ Τάξη (ειδικότητα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ωρες/εβδ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3Θ+2Ε

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

3Θ+1Ε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1Θ+3Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

23

 

 

Η δικτυακή και υπολογιστική υποδομή του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού

Το ΕΠΑΛ Υμηττού Διαθέτει 48 υπολογιστές από τους οποίους οι 43 είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο (Ιντερνετ). Η σύνδεση με το ίντερνετ γίνεται μέσα από δύο διαφορετικές γραμμές ADSL ταχύτητας από 4έως 24 Mbps. Σε κάθε γραμμή συνδέεται ένας δρομολογητής (Router) σχηματίζοντας δύο διαφορετικά τοπικά δίκτυα. Το ένα καλύπτει τις ανάγκες του ισογείου και το άλλο προσωρινά τις ανάγκες του υπογείου. (Στο άμεσο μέλον θα μεταφερθεί στο πρώτο όροφο όπου θα μοιράσει το ίντερνετ στους υπολογιστές του 1ου ορόφου).

25 υπολογιστές είναι μοιρασμένοι στα δύο εργαστήρια πληροφορικής όπου γίνονται και τα μαθηματα του τομέα-ειδικότητας πληροφορικής (Β και Γ Λυκείου)καθώς και το μάθημα "εφαρμογών πληροφορικής" της Α Λυκείου.

Οι θέση των εργαστηρίων και των σταθμών εργασίας φαίνονται στη πιο κάτω εικόνα.(Πατείστε στις αίθουσες για να τις δείτε)

Η δικτυακή υποδομή του ισογείου φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα:

δικτυο ισογείου

Στους αποφοίτους ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της παρ.άρθρου 6 του Ν.2009/1992(ΦΕΚ 18Α)

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα:

 • να λάβει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος
  με την οποίο μπορεί να εργασθεί

  • ως τεχνικός συντήρησης πολογιστικών και δικτυακών υποδομών σε εταιρείες πληροφορικής και υπηρεσίες συναφών δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα

  • σαν τεχνικός κατασκευής και συντήρησης λογισμικού σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και σε υπηρεσίες του δημοσίου.

  • σαν κατασκευαστής και συντηρητής δικτυακών σελίδων (Web pages)

 • να συνεχίσει τις σπουδές του στα ΙΕΚ (στο 1ο έτος οποιασδήποτε ειδικότητας ή στο 2ο έτος ειδκοτήτας αντίστοιχης του τομέα της πληροφορικής)

 • να συνεχίσει τις σπουδές του στα ΑΤΕΙ (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικα Ιδρύματα) που σχετίζονται με την ειδικότητά της Πληροφορικής αλλά και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μετά από ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις αποφοίτων ΕΠΑΛ. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθει είναι:

  1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

  2.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  3.ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  4.ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

 • να συνεχίσει τις σπουδες του στα Πανεπιστήμια και στα ΑΤΕΙ οποιασδήποτε τομέα συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές εξετάσεις μαζί με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθεί είναι:

  4 μαθήματα γενικής παιδείας (5 αν επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο [δηλ.οικονομικές σχολές])

  Νεοελληνική γλώσσα

  Μαθηματικά ΙΙ

  Φυσική ΙΙ

  ένα μαθημα επιλογής(δύο για το 5ο επιστημονικό πεδίο)

  και 2 μαθήματα ειδικότητας

  ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, πολυμεσικό υλικό και ασκήσεις), το μεγαλύτερο μέρος του οποίου κατασκευάζεται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και αναρτάται στη δικτυακή εφαρμογή eclass.

Στην εφαρμογή αυτή υπάρχει ειδικός χώρος για το 1ο ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ στον οποίο το αναρτώμενο εκπαιδευτικό υλικό είναι οργανωμένο ανα μάθημα και επίσης λειτουργούν καιι εργαλεία επικοινωνίας με τους μαθητές.

Μέσα από το eclass προσπαθούμε να επεκτείνουμε την υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης και πέρα του ωραρίου του σχολείου.

Για να δείτε τον χώρο του σχολείου μας στο eclass πιέστε στη εικόνα:

eclass

ενδεικτικό υλικό σας παραθέτουμε πιο κάτω

υλικό

συνδεσμος

σχόλια

το βιβλίο των δικτύων

δικτυα

είναι Pdf συμπιεσμένα σε zip

η λειτουργία των DNS Server

dns server

swf αρχείο. Απαιτεί flash player

μεταγωγή κυκλώματος

dns server

swf αρχείο. Απαιτεί flash player

μεταγωγή πακέτου

dns server

swf αρχείο. Απαιτεί flash player

μεταγωγή πακέτου νοητού κυκλώματος

dns server

swf αρχείο. Απαιτεί flash player

πολυπλεξία

dns server

swf αρχείο. Απαιτεί flash player

κανονικοποίηση βάσης δεδομένων

dns server

swf αρχείο. Απαιτεί flash player

Επαναληπτικό τέστ για το πρωτόκολλο TCP

hta εφαρμογή τρέχει μόνο με τον Internet Explorer

html αρχείο

Επαναληπτικό τέστ για το πρωτόκολλο IP

hta εφαρμογή τρέχει μόνο με τον Internet Explorer

html αρχείο

Σταυρόλεξο για τα επίπεδα της τεχνολογίας TCP/IP

html αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Υμηττού
Παπαστράτου 35, 17237,Υμηττός - τηλ. 2107629977-2107629281 φαξ 2107629200-email: mail@1epal-ymitt.att.sch.gr