ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ
παιδιά
Αρχή>αξιολόγηση

Ιστοσελίδα Αξιολόγησης του 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ

Περιγραφή του έργου της αυτοαξιολόγησης του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού

Εκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2010-11 η ομάδα εργασία, που αποτελείτο από 19 εκπαιδευτικούς, μετά από συζήτηση μέσα από συνελεύσεις αλλά και με ηλεκτρονικές συνεργατικές τεχνικές συνέταξε τη πρώτη Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου.
Η έκθεση βασίστηκε σε αντικειμενικά  στοιχεία όπως το πλήθος των απουσιών,  ποινών οι  επιδόσεις των μαθητών, καταγραφή υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου κλπ αλλά και στη γενική εκτίμηση των εκπαιδευτικών

Αποτέλεσμα της έκθεσης είναι η αξιολόγηση δεικτών από όλα τα πεδία και τους τομείς που περιγράφουν τη λειτουργία ενός σχολείου.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε μετά τα Χριστούγεννα. (Μπορείτε να την «κατεβάσετε» πατώντας εδώ).

Εκθεση συστηματικής αξιολόγησης δύο τομέων

Βασισμένοι στη Γενική Εκτίμηση αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με τη συστηματική αξιολόγησης των τομέων «Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο» και «οργάνωση σχολείου».
Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών υλοποίησης της Έκθεσης συστηματικής αξιολόγησης παρουσιάζεται στο πιο κάτω διάγραμμα

συστηματική αξιολόγηση

Η έκθεση βασίστηκε, εκτός των αριθμητικών αντικειμενικών στοιχείων, σε επεξεργασία ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.
Για να κατεβάσετε την έκθεση συστηματικής διερεύνησης των δύο τομέων πατήστε  εδώ.

Σχέδιο Δράσης

Στο τέλος της έκθεσης προτάθηκαν δράσεις για την διόρθωση των αρνητικών σημείων της λειτουργίας του σχολείου.
Οι προτάσεις δράσεων σχεδιάστηκαν αναλυτικά σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που παραδόθηκε μετά το Πάσχα του 2011.
Οι δράσεις που προτάθηκαν ήταν:

1. Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών για διαχείριση μαθητών με προβληματική συμπεριφορά. [Υλοποιήθηκε]
(Η δράση υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούνιο του 2011. Λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της μπορείτε να δείτε στην ειδική ιστοσελίδα που κατασκευάστηκε [πατήστε εδώ])

2.Εκπαιδευτικοί ως σύμβουλοι μαθητών [Υλοποιήθηκε]
(Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναλαμβάνουν ως σύμβουλοι εμπιστοσύνης 3 μαθητές από τους νεοεισερχόμενους στη Α τάξη με τους οποίους πραγματοποιούν συνεντεύξεις και αναπτύσσουν κλίμα εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το έργο τους υποστηρίζονται από Ψυχολόγο.
Η δράση αυτή υλοποιείται ήδη επί τρία χρόνια με επιτυχία στο ΕΠΑΛ Καισαριανής. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος στη Καισαριανή μας βοηθά και μας υποστηρίζει.)

3.Αναβάθμιση του ρόλου του Υπεύθυνου τμήματος.[Υλοποιήθηκε]
(Ομάδα εργασίας συνέταξε κείμενο όπου καταγράφηκαν οι εργασίες που πρέπει να κάνει ο Υπεύθυνος τμήματος καθώς και προτάσεις που θα έκαναν τον ρόλο του πιο ουσιαστικό.)


4.Σχολή γονέων[Υλοποιήθηκε]
Ειδικοί ψυχολόγοι θα εργαστούν βιωματικά με γονείς με στόχο την υποστήριξή τους στο δύσκολο (τις περισσότερες φορές) ρόλο τους ως γονείς.

Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους φαίνονται στο πιο κάτω διάγραμμα:

χρονοδιάγραμμα δράσεων

Το Σχέδιο Δράσης κατατέθηκε και εγκρίθηκε μαζί με την Έκθεση Πεπραγμένων 2ου Τετραμήνου του 1ου έτους Αυτοαξιολόγησης.(Για να κατεβάσετε τα κείμενα την Έκθεση πατήστε εδω και για το σχέδιο δράσης εδώ)

 

Είσοδος στα ερωτηματολόγια της αυτοαξιολόγησης

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων

Στο τέλος του σχολικού έτους 2010-11 μας ζητήθηκε και κατατέθηκε η Ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων. (Για να την κατεβάσετε πατήστε εδώ)

Το προβλεπόμενο ενδοσχολικό σεμινάριο (Υποδράση 1) υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιούνιο 2011 κατά την εβδομάδα των πανελληνίων των γενικών Λυκείων που στο σχολειο δεν υπήρχε φόρτος εργασιών.

Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε κανονικά η υλοποίηση των υπολοίπων Δράσεων (εκπαιδευτικοί ως σύμβουλοι μαθητών, αναβάθμιση του ρόλου των Υπευθύνων Τμημάτων και τον Νοέμβριο ξεκίνησε η σχολή γονέων.

Τον Δεκέμβριο 2011 το σχολείο έστειλε επιστολή - αναφορά πεπραγμένων των δράσεων και ζήτησε υποστήριξη από τον φορέα υλοποίησης σχετικά με τις συμβάσεις που έπρεπε να υπογράψει με τους δύο εξωτερικούς συνεργάτες (που επανηλημένα το είχε ζητήσει προφορικά από τον Απρίλιο του 2011).

Τέλη Μαΐου 2012 ολοκληρώθηκαν όλες οι δράσεις και στείλαμε, όπως μας ζητήθηκε, Έκθεση αξιολόγησης των δράσεων. (μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ)

Τον Σεπτέβριο 2012 δόθηκαν τα σχέδια των συμβάσεων για τους εξωτερικούς συνεργάτες από τον Φορέα Υλοποίησης. Σύμφωνα με τα σχέδια, το σχολείο κατάρτησε τις συμβάσεις χωρίς να σημειώσει ποσά αμοιβών. Οι συμβάσεις υπογράφτηκαν από τους 2 εξωτερικούς συνεργάτες και απο τον Διευθυντή του σχολείου και στάλθηκαν στο Φορέα Υλοποίησης. Οι συμβάσεις επιστράφηκαν γιατί άλλαξε ο φορέας (από ΚΕΕ σε ΙΕΠ) και διορθώθηκαν ξαναϋπογράφτηκαν και ξαναστάλθηκαν στον Φορέα Υλοποίησης.

 

Τελικά συμπεράσματα από το έργο Αυτοαξιολόγησης

Αρνητικά Σημεία

Πολύπλοκη γραφειοκρατική και ομιχλώδης διαδικασία βαθμολόγησης της αξιολόγησης του σχολείου από διάσπαρτους δείκτες και κριτήρια χωρίς βαρύτητες που ναι μεν αναδείκνυαν αδυναμίες και προβλήματα αλλά δεν κωδικοποιούσαν την εικόνα ποιότητας του σχολείου.

Κάκιστη προετοιμασία από τον φορέα του έργου για την οικονομική διαχείριση του (οι διαδικασίες προετοιμασίας και υλοποίησης ορίζονταν μετά την εκτέλεση των δράσεων).

Η μεγάλη κινητικότητα των εκπαιδευτικών κατά τα δύο έτη υλοποίησης του έργου (30% των εκπαιδευτικών άλλαξε και με άλλο Διευθυντή ξεκίνησε και άλλος το τελείωσε)

Θετικά σημεία

Το σχολείο πράγματι αναβαθμίστηκε και σε αυτό συνέβαλαν οι δράσεις που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε. Η επιμόρφωση ήταν ενδοσχολική προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και στην επίλυση των προβλημάτων του σχολειου.

Η δράση των "καθηγητών ως σύμβουλοι μαθητών" βοήθησε στην βελτιστοποίηση της σχέσης εκπαιδευτικού μαθητή, αλλά και στην επίλυση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων των μαθητών/τριών μας. Μέσα από το έργο του συμβούλου με τους 2-3 μαθητές που αναλάβαμε, μάθαμε τι σημαίνει πραγματικά πλησιάζω τον μαθητή αλλά και την ανάγκη που έχει ο εκπαιδευτικός για συνεχή υποστήριξη από ειδικούς ψυχολόγους.

Τελικα πράγματι οι σχέσεις με τους μαθητές βελτιώθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί από τις Δράσεις που συμμετείχαν βγήκαν παιδαγωγικά ενισχυμένοι. Οι επιτυχίες των μαθητών μας στις εισαγωγικές προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκαν σημαντικά. Πρώτη φορά δημιουργήθηκε ομάδα Β για τις Πανελλήνιες εξετάσεις προς τα ΑΕΙ με σημαντικές επιτυχίες (Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πάτρας, Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης). Οι εγγραφές στο σχολείο μας αυξήθηκαν (από 200 μαθητές που είχε το σχολικό έτος 2009-2010 σήμερα κατά το σχολικό έτος 2013-14 το σχολείο έχει 270 μαθητές αν και έχασε την πολυπληθέστερη ειδικότητα των τμημάτων Υγείας).

Υστερόγραφο

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κα Λαμπίδη Αννα και Τζελέπη Ελένη (ειδικούς ψυχολόγους) οι οποίες έχοντας πλήρη γνώση της ανικανότητας των φορέων υλοποίησης της χώρας μας σε οικονομικά θέματα, κατουσία εθελοντικά (δεν έχουν πληρωθεί και ούτε το ελπίζουν) προσέφεραν τον χρόνο τους και το ποιοτικό έργο τους στην αναβάθμιση του σχολείου μας.

 

 

Οι συντονιστές

      Ιωάννης Ιωαννίδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

      Γεώργιος Σάρλας Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

 

 

 

 

1ο Επαγγελματικό Λύκειο Υμηττού
Παπαστράτου 35, 17237,Υμηττός - τηλ. 2107629977-2107629281 φαξ 2107629200-email: mail@1epal-ymitt.att.sch.gr

προς αρχική σελίδα